arrow for change – the reality of unsafe abortion among adolescent and young women (filipino)

rsz_afc54

Tahanan ang Asia-Pacific ng higit isang bilyong tao na edad 10–24, pero ang datos sa grupong ito sa sinad yang aborsyon ay madalang, di-kumakatawan sa lahat at dikumpleto, lalo na sa mga dalaga. Sa Asia, mula sa kabataan ang 1–15% ng lahat ng aborsyon. Ito ang tantya gamit ang mga datos ng buo o bahagi ng bansa1, na tataas pa kung sa maliliit na pag-aaral ibabatay. Samantala, maliban sa Australia at New Zealand, walang datos sa Pacific.3,4

Sa kalakhan ng Asia-Pacific, walang asawa ang ka ra mihan sa mga kabataang gustong magpalaglag. Pero sa South Asia, kung saan may asawa na ang 32% ng mga 15–19 at halos lahat ng kababaihan ay may asawa na pagsapit ng 24,5 nagaganap ang karamihan ng di-gustong pagbubuntis dahil nais ipagpaliban ang unang panganganak o agwatan ang susunod. Pero kahit sa rehiyong ito, pataas pa rin ang dalas ng pagbubuntis ng mga tinedyer na walang asawa, lalo na sa kalunsuran.

Other Formats:

Share publication:

Year:
2006

Author:
Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women