2014

НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ – БЭЛГИЙН БОЛОН НӨХӨН ҮРЖИХҮЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХҮРТЭХ ТҮГЭЭМЭЛ ЭРХИЙН ХЭРЭГЖИЛТ МОНГОЛ УЛС

Categories:

Монгол улс 1.56 сая гаруй хавтгай дөрвөлжин километр өргөн уудам нутаг дэвсгэртэй, 2.8 сая хүн амтай. Нутаг дэвсгэрийн хэмжээгээр дэлхийд 19-р байрт жагсдаг бөгөөд ОХУ болон БНХАУ-тай хиллэдэг. Уламжлалт нүүдлийн соёл иргэншилтэй Монгол улсын хувьд нийт хүн амын 69% нь нийслэл Улаанбаатар хотод төвлөрдөг (UN, 2012), Iбөгөөд хөдөө орон нутгаас хот суурин газрыг зорих шилжилт хөдөлгөөн нь улс орны өмнө тулгарсан хүн амзүйн томоохон бэрхшээлтэй асуудал болж байна. Зөвлөлт Холбоот Улсын задралын дараагаар 1990-ээд онд Монгол улс нь социалист нийгмээс ардчилсан парламентын тогтолцоонд шилжсэн. ЗХУ-ын дэмжлэг, эдийн засгийн тусламж (татаас) зогссоны улмаас Монгол улс 1990-ээд онд хүнд хэцүү үеүдийг туулсан бөгөөд хүнсний хомсдол, инфляцийн өсөлт, Төрөлтийн нийлбэр коэффициент (ТНК)1,95 болтлоо буурсан зэргийг энд дурьдаж болно.IIЭдийн засгийн сэргэлт удаашралтай байсан хэдий ч 2000 оны дунд үеэс эргэн сайжирч улмаар төрөлт нэмэгдсэн; 2013 онд хүн амын дундаж наслалт 69.11 (эмэгтэйчүүдийн дундаж наслалт 75.01, эрэгтэйчүүдийнх 65.42) болж, ТНК 3.0 хүрээд байна.

Vietnam

 • Centre for Creative Initiatives in Health and Population (CCIHP)

Indonesia

 • Aliansi Satu Visi (ASV);
 • CEDAW Working Group;
 • Hollaback! Jakarta;
 • Institut Kapal Perempuan;
 • Kalyanamitra;
 • Komnas Perempuan;
 • Remaja Independen Papua/Independent Youth
  Forum Papua (FRIP/IYFP);
 • Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI);
 • Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta;
 • Perkumpulan Pamflet Generasi;
 • RUTGERS Indonesia;
 • Sanggar SWARA;
 • Women on Web;
 • Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP); 
 • YIFOS Indonesia

Maldives

 • Hope for Women
 • Society for Health Education (SHE)
НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ - БЭЛГИЙН БОЛОН НӨХӨН ҮРЖИХҮЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХҮРТЭХ ТҮГЭЭМЭЛ ЭРХИЙН ХЭРЭГЖИЛТ МОНГОЛ УЛС

Монгол улс 1.56 сая гаруй хавтгай дөрвөлжин километр өргөн уудам нутаг дэвсгэртэй, 2.8 сая хүн амтай. Нутаг дэвсгэрийн хэмжээгээр дэлхийд 19-р байрт жагсдаг бөгөөд ОХУ болон БНХАУ-тай хиллэдэг. Уламжлалт нүүдлийн соёл иргэншилтэй Монгол улсын хувьд нийт хүн амын 69% нь нийслэл Улаанбаатар хотод төвлөрдөг (UN, 2012), Iбөгөөд хөдөө орон нутгаас хот суурин газрыг зорих шилжилт хөдөлгөөн нь улс орны өмнө тулгарсан хүн амзүйн томоохон бэрхшээлтэй асуудал болж байна. Зөвлөлт Холбоот Улсын задралын дараагаар 1990-ээд онд Монгол улс нь социалист нийгмээс ардчилсан парламентын тогтолцоонд шилжсэн. ЗХУ-ын дэмжлэг, эдийн засгийн тусламж (татаас) зогссоны улмаас Монгол улс 1990-ээд онд хүнд хэцүү үеүдийг туулсан бөгөөд хүнсний хомсдол, инфляцийн өсөлт, Төрөлтийн нийлбэр коэффициент (ТНК)1,95 болтлоо буурсан зэргийг энд дурьдаж болно.IIЭдийн засгийн сэргэлт удаашралтай байсан хэдий ч 2000 оны дунд үеэс эргэн сайжирч улмаар төрөлт нэмэгдсэн; 2013 онд хүн амын дундаж наслалт 69.11 (эмэгтэйчүүдийн дундаж наслалт 75.01, эрэгтэйчүүдийнх 65.42) болж, ТНК 3.0 хүрээд байна.

Morocco

 • Association Marocaine de Planification Familiale (AMPF),
 • Morocco Family Planning Association

India

 • CommonHealth;
 • Love Matters India;
 • Pravah;
 • Rural Women’s Social Education Centre (RUWSEC);
 • SAHAYOG;
 • Sahaj;
 • Sahiyo;
 • SAMA – Resource Group for Women and Health;
 • WeSpeakOut;
 • The YP Foundation (TYPF)

Lao PDR

 • Lao Women’s Union;
 • The Faculty of Postgraduate Studies at the University of Health
  Sciences (UHS)

Sri Lanka

 • Bakamoono;
 • Women and Media Collective (WMC),
 • Youth Advocacy Network – Sri Lanka (YANSL)

Malaysia

 • Federation of Reproductive Health Associations of Malaysia (FRHAM);
 • Joint Action Group for Gender Equality (JAG);
 • Justice for Sisters (JFS);
 • Reproductive Health Association of
  Kelantan (ReHAK);
 • Reproductive Rights Advocacy Alliance Malaysia (RRAAM);
 • Sisters in Islam (SIS)

Maldives

 • Hope for Women;
 • Society for Health Education (SHE)

Myanmar

 • Colourful Girls Organization;
 • Green Lotus Myanmar

Nepal

 • Beyond Beijing Committee (BBC);
 • Blind Youth Association of Nepal;
 • Blue Diamond Society (BDS);
 • Nepalese Youth for Climate Action (NYCA);
 • Visible Impact;
 • Women’s Rehabilitation Centre (WOREC);
 • YPEER Nepal;
 • YUWA

Pakistan

 • Aahung, Centre for Social Policy Development (CSPD);
 • Forum for Dignity Initiative (FDI);
 • Gravity Development Organization; Green Circle Organization;
 • Indus Resources Center (IRC);
 • Idara-e-Taleem-O-Aaghai (ITA);
 • Rehnuma – Family Planning Association Pakistan;
 • Shelter
  Participatory Organisation;
 • Shirkat Gah;
 • The Enlight Lab

Philippines

 • Democratic Socalist Women of the Philippines (DSWP);
 • Galang;
 • Healthcare Without Harm;
 • Institute for Climate and Sustainable Cities;
 • Likhaan Centre for Women’s Health;
 • Nisa UI Haqq Fi Bangsamoro;
 • PATH Foundation Inc. (PFPI);
 • Women’s Global Network for
  Reproductive Rights (WGNRR)

Singapore

 • End Female Genital Cutting Singapore
 • Reproductive Rights (WGNRR)

Mongolia

 • MONFEMNET National Network